There is no translation available.

znaki1

W dniu wczorajszym tj. 30 listopada 2017 r. Burmistrz  Dobrego Miasta Stanisław Trzaskowski podpisał z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę o dofinansowanie projektu pn.: e-Urząd – rozwój elektronicznej administracji w gminie Dobre Miasto.

Tym razem pozyskaliśmy dofinansowanie na cyfryzację świadczonych usług publicznych.

Projekt polegał będzie na wdrożeniu w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście i udostępnieniu e-usług, umożliwiających załatwianie spraw podatkowych przez Internet, włącznie z dokonywaniem płatności elektronicznych.

W sumie w ramach projektu uruchomionych zostanie 14 e-usług, w tym również związanych ze składaniem wniosków i wydawaniem zaświadczeń drogą elektroniczną.

Cały projekt obejmuje szereg zadań, których efektem ma być uruchomienie platformy e-usług. Najważniejsze z nich to: zakup licencji centralnej platformy e-usług, zakup sprzętu komputerowego, wyposażenie serwerowni, modernizacja systemu dziedzinowego, modernizacja strony WWW, wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Realizację projektu zaplanowano na 2018 rok. 

Zgodnie z zawartą umową projekt będzie kosztował 747 840 zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 635 664 zł czyli, aż 85% całkowitych kosztów projektu.