There is no translation available.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

18 października 2018 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o przyznanie pomocy dla operacji pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotraszewo, gmina Dobre Miasto". Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja projektu umożliwi wsparcie rozwoju wsi Piotraszewo poprzez stworzenie miejsca spotkań kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców.

Wartość projektu to blisko 800 tyś. zł, z czego dofinansowanie wyniesie 500 tyś. zł. Realizacja inwestycji planowana jest na 2019 rok.