There is no translation available.

znaki

Oto jak powstawało Przedszkole Publiczne przy ul. Warszawskiej


We wtorek 25 września nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanego budynku Publicznego Przedszkola przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście.
W uroczystości uczestniczyło wielu gości, wśród nich m.in. Wicemarszałek Woj. Warmińsko - Mazurskiego P. Wioletta Śląska-Zyśk, Dyrektor Przedsiębiorstwa Usługowo – Budowlanego „INSPEC” sp. z o.o. P. Wiesława Kędzierska (nadzór budowlany nad projektem) oraz radni gminy. Burmistrz Dobrego Miasta P. Stanisław Trzaskowski powitał zgromadzonych gości i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania inwestycji. 
Głos zabrali również Przewodniczący Rady Miejskiej P. Joachim Zawacki, Zastępca Burmistrza P. Beata Harań, kierownicy i pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Dyrektor przedszkola - P. Grażyna Jasińska. 
Podczas części artystycznej uroczystości goście mogli obejrzeć występy przedszkolaków. 
Na zakończenie każdy miał możliwość obejrzenia wnętrza przedszkola oraz zlokalizowanego w nim oddziału żłobkowego.


Telekurier o naszych inwestycjach


 

Postępy prac budowlanych podczas realizacji inwestycji polegającej na

„Budowie budynku Publicznego Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacji i stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście”


 

W dniu 14 września br. w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście odbyło się podpisanie dwóch umów z Przedsiębiorstwem Budowlanym „WITKA” Sp. z o.o. z Olsztyna na realizację inwestycji pn.:

  1. „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki 2D w Dobrym Mieście”
    2.„Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacją stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście”

Ze strony Wykonawcy umowę podpisała Pani Katarzyna Krawczyk – Prezes Zarządu PB „WITKA” Sp. z. o.o., natomiast ze strony Gminy Dobre Miasto Burmistrz Pan Stanisław Trzaskowski oraz Skarbnik Pani Ewa Wątróch.

Koszt rozbudowy OSP wyniesie 2.109.374,33 zł, a w budowę przedszkola Gmina zainwestuje 6.943.064,10 zł

Termin zakończenia inwestycji to 31 sierpnia 2018 r.


 

Podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji pn.

„Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacji i stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście”

Dnia 25 października 2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji pn.

„Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacji i stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście”.

W ramach projektu przewiduje się budowę Publicznego Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacji i stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych. Najważniejszymi etapami inwestycji będą:

  1. budowa budynku, w którym znajdą się sale ogólnego przeznaczenia, sala do ćwiczeń ruchowych i rytmicznych, pokoje administracyjne, szatnie, łazienki, pomieszczenia gospodarczo-magazynowe oraz zaplecze kuchenne,
  2. zakup wyposażenia,
  3. zagospodarowanie terenu wokół budynku m.in. poprzez ogrodzenie terenu, budowę placu zabaw dla dzieci.

Wraz z zakończeniem inwestycji wzrośnie dostępność edukacji przedszkolnej, wyrównane zostaną szanse w dostępie do edukacji najmłodszych.
W nowym budynku przedszkola będzie utworzonych dodatkowo 50 miejsc przedszkolnych.

Projekt został dofinansowany w kwocie 492 700,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, działania 9.3 – „Infrastruktura edukacyjna”, poddziałanie 9.3.5 – „Infrastruktura edukacji przedszkolnej.

Całkowita wartość projektu wynosi: 7 459 899,81 zł.