There is no translation available.

naglowek1

W dniu dzisiejszym (22.08.2018 r.) w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Żłobek Miejski w Dobrym Mieście”. Zgodnie z umową  zostanie zmieniony sposób użytkowania pomieszczeń szkoły zlokalizowanych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Dobrym Mieście przy ul. Garnizonowej 20, na potrzeby żłobka oraz przystosowane zostaną pomieszczenia na pobyt dzieci w wieku do lat 3.
W ramach zadania przewidziana jest również budowa placu zabaw dla najmłodszych.

Ze strony Wykonawcy umowę podpisał Pan Piotr Srokosz -Prezes Zarządu Firmy RANTECH Sp. z o.o. z siedzibą Gutkowo 80A, 11-041 Olsztyn, natomiast ze strony Gminy Dobre Miasto - Burmistrz Pan Stanisław Trzaskowski oraz Skarbnik Gminy Pani Anna Salmanowicz.

Wartość umowy z Wykonawcą wynosi 765 979,09 zł

Zadanie jest dofinansowane w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2018.

dol