There is no translation available.

9 lipca 2018 r. w Olsztynie odbyło się uroczyste podpisanie umów dotyczących pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji ze środków Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu pn.: „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.  Umowę o dotację podpisała Zastępca Burmistrza Dobrego Miasta – Pani Beata Harań oraz Skarbnik Gminy – Pani Anna Salmanowicz. Dotacja w  kwocie 8 000,00 zł będzie przeznaczona na realizację projektu pn.: „Boisko moich marzeń” w Nowej Wsi Małej. Oprócz Gminy Dobre Miasto dotacje w ramach konkursu otrzymały 44 gminy.