There is no translation available.

We wrześniu zakończyły się prace wykonywane przez mieszkańców Sołectwa Nowa Wieś Mała nad realizacją projektu pn. „Boisko moich marzeń”, polegające na przygotowaniu terenu pod boisko poprzez plantowanie boiska, wkopanie słupków, montaż piłkochwytów oraz siatki ogrodzeniowej. Jak przebiegały prace prezentują ponizsze zdjęcia. Wykonanie boiska było możliwe dzięki pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji ze środków Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu pn.: „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.