There is no translation available.

znaki strona www 4 1

Gminie Dobre Miasto przyznano w 2022 r. środki z budżetu państwa (Funduszu Pracy) z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.  

Całkowita wartość zadania: 113 719,00 zł. 

Wartość dofinansowania: 113 719,00 zł.