There is no translation available.

znaki strona www 4

Gminie Dobre Miasto przyznano środki z budżetu państwa (Funduszu Pracy) z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

Całkowita wartość zadania: 75 624,41 zł. 

Wartość dofinansowania: 75 624,41 zł.