There is no translation available.

Z A P R O S Z E N I E

       

         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informują, że     w dniu 2.12.2017 r. (sobota) w godz. 9:00 - 13:00  w ramach Ogólnoświatowej Kampanii „Biała Wstążka”  zaprasza do MOPS Dobre Miasto ul. Olsztyńska 3 osoby zainteresowane problemem dotyczącym przeciwdziałania przemocy. W ramach  akcji „Otwarte drzwi” zapraszamy na spotkania z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem PCPR,  oraz członkami Zespołu Interdyscyplinarnego i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dyżury Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Osoby i ich rodziny, które borykają się z problemem z zakresu uzależnień mogą skorzystać z pomocy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Członkowie Komisji  pełnią  dyżury  w budynku przy ul. Olsztyńskiej 3  II piętro, pokój 31.

Dyżury odbywać się  będą  w dniach posiedzeń komisji ,

w godzinach: 15.00 - 16.00

Terminy posiedzeń w roku 2017r.

24 października 2017

28 listopada 2017

19 grudnia 2017