There is no translation available.


pdfPROTOKÓŁ NR ZNAK.8141.4.2018 Z DNIA 29 MAJA 2018 R. Z POSIEDZENIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DOBRYM MIEŚCIE, POWOŁANEJ DO OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ OFERT ORAZ PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ, WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2018.481.2 KB