There is no translation available.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych donosi o piątym etapie projektu, realizowanego przez Stowarzyszenie Kresowiacy.

Tym razem jest to wyprawa Kresowiaków do Wilna i nietypowa relacja, bo opowiedzą o niej zdjęcia i kilka słów komentarza zamieszczonego pod zdjęciem.

Swoich rodaków, krewnych i przyjaciół powitał regionalny zespół "Przyjaciółki" z Kowalczuk, który gościliśmy dwukrotnie w Dobrym Mieście.

Spotkaniu w Polskim Domu Kultury towarzyszyły łzy wzruszenia i wiele pięknych przeżyć

1a

11

Serce Wilna - Ta, co w Ostrej świeci Bramie -  wita i przytula wszystkich, którzy do niej przybywają.

Wycieczka

Tu się narodził patriotyzm, Legiony, żyli tu ludzie niepospolitych zdolności i zainteresowań.

Kto wie, jak  potoczyłyby się losy Rzeczpospolitej, gdyby nie lekcje patriotyzmu, których udzielała młodemu Ziukowi jego matka - Maria Piłsudska z Billewiczów. Do jej grobowca na Wileńskiej Rossie złożono serce syna.

Wycieczka na cmentarzu

Katedra - na stopniach tej świątyni już od świtu modlił się święty Kazimierz Jagiellończyk - patron Litwy.

Katedra

Wędrując po Wilnie odkrywamy ślady różnych epok i  wielkich Polaków - tymi uliczkami spacerował układając  strofy dla przyjaciół nasz wieszcz - Adam Mickiewicz.

Utykając na jedną nogę zmierzał do swoich organów    w   uniwersyteckim kościele świętych  Janów - Stanisław Moniuszko, a swoje młode lata spędził tu najbardziej    nieszczęśliwy poeta polskiego romantyzmu - Juliusz Słowacki.

Pod pomnikiem

Podsumowując -  Wilno było, rosło i powstawało jeszcze za czasów Giedymina i było Wilnem a nie Vilniusem. Poznając historię Polski i przeszłość naszych dziadów i pradziadów, żyjemy teraźniejszością, bo kto nie szanuje przeszłości i nie ceni teraźniejszości  nie zasługuje na przyszłość. Tym historycznym akcentem kończę relację z wyprawy Kresowiaków do Wilna, czekamy co będzie dalej !!!!!

Pisała dla Was: Teresa Niewiadomska

Członek GKRPA w Dobrym Mieście