There is no translation available.

pdfPROTOKÓŁ NR ZNAK.8141.4.2018 Z DNIA 29 MAJA 2018 R. Z POSIEDZENIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DOBRYM MIEŚCIE, POWOŁANEJ DO OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ OFERT ORAZ PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ, WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2018.481.2 KB

OGŁOSZENIE II

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście oczekuje na oferty związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Oferty programowe mogą składać: jednostki pomocnicze gminy, placówki oświatowe, kulturalne, sportowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, osoby fizyczne posiadające kwalifikacje w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Zadania te ujęte są w  Dziale V   Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

  Oferty powinny być skierowane do:

środowisk, w których  działa  dany podmiot uwzględniając profilaktykę uniwersalną adresowaną do całych grup ,bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów alkoholowych, wskazanych w działaniach poszczególnych celów programu, oraz profilaktykę selektywną, wskazaną w działaniach poszczególnych celów programu.

 Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. a) merytoryczna wartość oferty zgodnie z zapisem Działu III Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w której bezwzględnie  powinny być zawarte elementy pracy profilaktyczno – edukacyjnej z młodzieżą, w szczególności profilaktyki uniwersalnej i selektywnej,
  b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, to  jest: baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz  kwalifikacje osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania,
 2. c)    budżet zadania, a w nim: koszt realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współudział innych źródeł finansowania, wkład pracy  wolontariuszy,
 3. d)   współpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadania,
 4. e) złożenie oferty programowej nie jest równoznaczne z zapewnieniem jej realizacji    lub realizacji w oczekiwanej wysokości.

Okres realizacji zadania nie może być dłuższy niż  do 15.12.2018r.

Oceny formalnej i merytorycznej oraz przydziału środków na realizację oferty dokona Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

O wyborze oferty podmioty będą powiadomione odrębnym pismem.

            Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Dobre Miasto  ul. Garnizonowa 20 (za basenem)  do dnia 18.05.2018r. (załącznik nr 3 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

            Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 wraz z załącznikami znajduje się na stronach:www.dobremiasto.com.pl, - zakładka MOPS, www. dobre-miasto-mops.bip-wm.pl

            Uwaga: Oferty Podmiotów, które korzystały ze środków finansowych w roku 2017, a nie złożyły sprawozdań nie będą rozpatrywane.

sprawozdanie

skmbt c28018041311560 0002

13

23

32

44

51

lista obecnosci

skmbt c28018030812191

sprawozdanie z dziaealnotci gkrpa 1

sprawozdanie z dziaealnotci gkrpa 2

sprawozdanie z dziaealnotci gkrpa 3

sprawozdanie z dziaealnotci gkrpa 4


 

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście   oczekuje na oferty związane  z realizacją zadań wynikających z   Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Oferty programowe mogą składać: jednostki pomocnicze gminy, placówki oświatowe, kulturalne, sportowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, osoby fizyczne posiadające kwalifikacje w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Zadania te ujęte są w  Dziale V   Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

  Oferty powinny być skierowane do:

1)środowisk, w których  działa  dany podmiot uwzględniając profilaktykę uniwersalną adresowaną do całych grup ,bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów alkoholowych, wskazanych w działaniach poszczególnych celów programu, oraz profilaktykę selektywną, wskazaną w działaniach poszczególnych celów programu.

 Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. a) merytoryczna wartość oferty zgodnie z zapisem Działu III Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w której bezwzględnie  powinny być zawarte elementy pracy profilaktyczno – edukacyjnej z młodzieżą, w szczególności profilaktyki uniwersalnej i selektywnej,
  b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, to  jest: baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz  kwalifikacje osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania,
 2. c)   budżet zadania, a w nim: koszt realizacji zadania, wysokość wkładu własnego,  współudział innych źródeł finansowania, wkład pracy  wolontariuszy,
 3. d)   współpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadania,
 4. e) złożenie oferty programowej nie jest równoznaczne z zapewnieniem jej realizacji lub realizacji w oczekiwanej wysokości.

Okres realizacji zadania nie może być dłuższy niż  do 15.12.2018 r.

Oceny formalnej i merytorycznej oraz przydziału środków na realizację oferty dokona Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

O wyborze oferty podmioty będą powiadomione odrębnym pismem.

Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Dobre Miasto ul. Garnizonowa 20 (za basenem)  do dnia 09.02.2018 r (załącznik nr 3 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 wraz z załącznikami znajduje się na stronach:www.dobremiasto.com.pl, - zakładka MOPS, www. dobre-miasto-mops.bip-wm.pl

Uwaga: Oferty Podmiotów, które korzystały ze środków finansowych w roku 2017 a nie złożyły sprawozdań nie będą rozpatrywane.


 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma już wieści o zakończeniu projektu, realizowanego przez Stowarzyszenie Kresowiacy.

W listopadzie  2017 zakończono realizację  projektu pt. " Ciekawe miejsca naszego regionu z Adamem Mickiewiczem".

Ostatnie zadanie projektu to warsztaty kulinarne -   pt. „Kuchnia w Soplicowie".

Z relacji Kresowiaków wynika, że nie udało się im przyrządzić takich potraw jakie bywały na szlacheckich stołach w Soplicowie, ale pierogi i bigos wychodzą  Kresowiakom najlepiej i  nieźle też smakują....., a tak o nich pisze Adam Mickiewicz:

„...... W kociołkach bigos grzano;

           w słowach wydać trudno

           Bigosu smak przedziwny, kolor i woń cudną;...."

Poza tym zabawa była przednia , co obrazują zdjęcia oraz pasujące do nich słowa Wieszcza:                                            

„.... Już goście zgromadzeni w wielkiej zamku sali,

       Czekając uczty wkoło stołu rozmawiali....."

„....Poloneza czas zacząć. - Podkomorzy rusza

       I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,

       I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi,

       I skłoniwszy się pięknie , w pierwszą parę prosi".                                                               

Kresowiacy podsumowują  wszystkie działania  słowami Wieszcza zaczerpniętymi z Epilogu Pana Tadeusza:

„Dziś dla nas , w świecie nieproszonych gości,                                                                                                        

  W całej przeszłości  i w całej przyszłości

Jedna już tylko jest kraina taka,

W której  jest trochę szczęścia dla Polaka:

Kraj lat dziecinnych!

On zawsze zostanie                                                                                                                                                    

Święty i czysty jak pierwsze kochanie."

Dziękujemy Kresowiakom za wspaniałe zdjęcia i opowieści z realizacji projektu pt. " Ciekawe miejsca naszego regionu z Adamem Mickiewiczem" i czekamy na więcej …………………

Pisała dla Was Teresa Niewiadomska,

Członek GKRPA w Dobrym Mieście