There is no translation available.

Wykaz nieruchomości z zasobu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto przeznaczonej do sprzedaży, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z  dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019  r., poz. 5534) zmienionej uchwałą Nr XXIX/153/2020 Rady Miejskiej w  Dobrym Mieście z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r., poz. 2993).

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza  Dobrego Miasta znak IN.0050.71.2021.MZG z dnia 04 maja 2021 r. nieruchomość stanowiąca własność Gminy Dobre Miasto, oznaczona jako działki nr 55/7, 53/21 i 57/4 o łącznej pow. 100 m2, położona w Dobrym Mieście przy ulicy Zwycięstwa 12b, przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ze zwrotem wartości budynku na rzecz osoby fizycznej, która na przedmiotowej nieruchomości gruntowej wybudowała budynek – pawilon handlowy oznaczony nr 12b.

pdfwykaz-znak-in.6810.2.39.2021.pdf1.22 MB

jpgzalacznik-nr-1-do-wykazu-znak-in.6810.2.39.2021.jpg569.53 KB

jpgzalacznik-nr-2-do-wykazu-znak-in.6810.2.39.2021.jpg832.99 KB