There is no translation available.

Zgodnie  z  Zarządzeniem Nr IN.0050.224.2023.JŁ Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie: „oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto” przeznaczona została do oddania w dzierżawę, na okres 15 lat nieruchomość gruntowa nie zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 33/4 o pow. 0,1279 ha, opisana w KW NR OL1O/00039106/8, położona w Dobrym Mieście przy ul. Zwycięstwa, obrębu nr 0001 miasta Dobre Miasto z przeznaczeniem pod budowę zespołu mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami w ramach programu PFRON „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe lub innych programów, realizowaną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Dobrym Mieście.

 docxin.6810.68.2023.jl-z-dnia-29.11-1.docx20.98 KB