There is no translation available.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Dobrego Miasta Nr IN.0050.76.2021.JŁ z dnia 10 czerwca 2021r. przeznaczona została do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Dobre Miasto, położona w obrębie Barcikowo (16), gmina Dobre Miasto, oznaczona jako działka nr 176/3 o pow. 0,0522 ha, KW Nr OL1O/00099182/2.

docxWykaz IN.6810.2.38.2021.JŁ z dnia 06.08.202120.13 KB