There is no translation available.

Wykaz nieruchomości z zasobu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto przeznaczonej do sprzedaży, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z  dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2019  r., poz. 5534) zmienionej uchwałą Nr XXIX/153/2020 Rady Miejskiej
w  Dobrym Mieście z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r., poz. 2993).

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Dobrego Miasta Nr IN.0050.57.2022.MZG z dnia 27 kwietnia 2022 r. przeznaczone zostały do sprzedaży nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Dobre Miasto, położone w Dobrym Mieście, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Dobre Miasto jako działki:

  • nr 403 o pow. 0,0647 ha (w tym: R IVb – 0,0647 ha), KW Nr OL1O/00039123/3,
  • nr 815 o pow. 0,2419 ha (w tym: RIVb- 0,2148 ha, Ws – 0,0271 ha), KW Nr OL1O/00041240/6

pdfwykaz-znak-in.6810.2.22.2022-2.pdf168.08 KB

pdfzalacznik-nr-1-do-wykazu-in.6810.2.22.2022-1.pdf1.09 MB

pdfzalacznik-nr-2-do-wykazu-in.6810.2.22.2022.pdf581.67 KB