There is no translation available.

Wykaz nieruchomości z zasobu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto przeznaczonej do sprzedaży, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z  dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019  r., poz. 5534) zmienionej uchwałą Nr XXIX/153/2020 Rady Miejskiej w  Dobrym Mieście z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r., poz. 2993).

Zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Dobrego Miasta z 16 marca 2021 r. znak: IN.0050.52.2021.MZG i IN.0050.53.2021.MZG, nieruchomości gruntowe oznaczone jako działki nr: 829 i 830 stanowiące własność Gminy Dobre Miasto, położone w obrębie nr 2 miasta Dobre Miasto, przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu.

pdfwykaz-znak-in.6810.2.17.2022.pdf212.35 KB

jpgzalacznik-nr-1-do-wykazu-in.6810.2.17.2022.jpg1022.48 KB

jpgzalacznik-nr-2-do-wykazu-in.6810.2.17.2022.jpg694.09 KB