There is no translation available.

Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dobrym Mieście przy ulicy Zwycięstwa, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 0001 miasta Dobre Miasto jako działki nr: 55/7 o pow. 0,0030 ha, 53/21 o pow. 0,0014 ha i 57/4 o pow. 0,0056 ha, opisanej w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00180706/7, ze zwrotem wartości budynku na rzecz osoby fizycznej, która na przedmiotowej nieruchomości gruntowej wybudowała budynek – pawilon handlowy oznaczony 12b.

docxogloszenie-3.docx50.41 KB

jpgzalacznik-nr-1-do-ogloszenia-znak-in.6810.2.39.2021-2.jpg464.07 KB

jpgzalacznik-nr-2-do-ogloszenia-znak-in.6810.2.39.2021.jpg892.6 KB