There is no translation available.

Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczonej na cele mieszkalne.

docxin.6810.2.18.2022.jl-z-dnia-24.05.docx23.43 KB