There is no translation available.

Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej z której wydzielono parcele, stanowiącą własność Gminy Dobre Miasto z przeznaczeniem na cele upraw warzyw i roślin jednorocznych.

 docxin.6810.2.16.2022.jl-z-dnia-06.05.docx24.51 KB