There is no translation available.

Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej z której wydzielono parcelę, stanowiącą własność Gminy Dobre Miasto z przeznaczeniem na cele upraw warzyw i roślin jednorocznych.

 docxin.6810.2.15.2022.jl-z-dnia-05.05.docx24.17 KB