There is no translation available.

Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto, położonej w obrębie Swobodna (0015), gmina Dobre Miasto, oznaczonej jako działka nr 96/101 o pow. 0,4976 ha.

 docxin.6810.2.12.2022.jl-z-dnia-11.05-1.docx24.23 KB

pdfmapa-swobodna.pdf760 KB

pdfswobodna-zdjecia.pdf1.13 MB