There is no translation available.

Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Dobre Miasto, położonych przy ul. Legionów, w obrębie nr 0002 miasta Dobre Miasto, oznaczonych jako działki nr: 829 o pow. 0,0797 ha i 830 o pow. 0,0772 ha, KW Nr OL1O/00173379/3.

pdfogloszenie-znak-in.6810.2.10.202-1.pdf2.59 MB

jpgzalacznik-nr-1-do-ogloszenia-znak-in.6810.2.10.202-1.jpg608.75 KB

jpgzalacznik-nr-2-do-ogloszenia-znak-in.6810.2.10.2021-2.jpg501.29 KB