<
 

Kultura

       Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Dobrym Mieście
Dyrektor: Andrzej Fabisiak 
ul. Górna 1a
11-040 Dobre Miasto
tel. 89 616 1591

www.ckbdobremiasto.pl

sekretariat@ckbdobremiasto.pl

muzeum@ckbdobremiasto.plPozycje wydawnicze dotyczące Dobrego Miasta

• Słownik biograficzny Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście/ [aut. haseł Anneliese Birch-Hirschfeld Triller et al.], Olsztyn 1999,
• Guttstadt i Heilsberg: działania wojenne w rejonie Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego 4-12 czerwca 1807/ Sławomir Skowronek, Zabrze, 2011,
• Zespół kolegiacki w Dobrym Mieście/Andrzej Rzempołuch, Olsztyn, 1989,
• Dobre Miasto/ Witold Piechocki; oprac. graf. Krystyna Twirbut; zdj. Wacław Kapusto, Zbigniew Grabowski; plan miasta Marek Skurpski; Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Olsztynie, Orneta , Gdańsk [196-],
• Dobre Miasto na starych widokówkach = Dobre Miasto (ehem. Guttstadt) auf alten Postkarten/ oprac. i tekst Zygmunt Suchenek; wybór widokówek Dariusz Krzysztof Kalinowski; wstęp Jarzy Sikorski; [tł. Krzysztof Gębura], Dobre Miasto, 2007,
• Gdy spojrzę wstecz..." [XX Jubileuszowe Międzynarodowe Spotkania Rodzin Muzykujących]/ [oprac. Centrum Kultury w Dobrym Mieście], Dobre Miasto, 2011,
• Bazylika Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście, Wrocław, 2006,
• Dobre Miasto: skrawek uroczej Warmii/ Zygmunt Suchenek, Olsztyn, 2011,
• Dobre Miasto/ Kazimierz Sołłohub; zdj. i pl. Zygmunt Suchenek, Olsztyn, [ca 1992],
• Im Herzen des Ermlands, Roswita Poschmann, Köln-Bielefeld, 1999,
• Dobre Miasto/ Zygmunt Suchenek, Olsztyn, 2011,
• I Rocznik Dobromiejski/ Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście, Komitet Redakcyjny: Janusz Filipkowski, Renata Filipkowska, Tomasz Gajowniczek, ks. Marcin Wysocki, ks. Stanisław Zinkiewicz, Dobre Miasto, 2007,
• II Rocznik Dobromiejski, Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście, Komitet Redakcyjny: Janusz Filipkowski, Renata Filipkowska, Tomasz Gajowniczek, Roswitha Poschmann, Ks. Marcin Wysocki, Dobre Miasto, 2008,
• III Rocznik Dobromiejski, Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście, Komitet Redakcyjny: Janusz Filipkowski, Renata Filipkowska, Tomasz Gajowniczek, Roswitha Poschmann, Ks. Marcin Wysocki, Dobre Miasto, 2009,
• IV Rocznik Dobromiejski, Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście, Komitet Redakcyjny: Janusz Filipkowski, Renata Filipkowska, Tomasz Gajowniczek, Roswitha Poschmann, Ks. Marcin Wysocki, Dobre Miasto, 2010,
• Guttstadt i Heilsberg, Działania wojenne w rejonie Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego 4-12 czerwca 1807, Sławomir Skowronek, Zabrze 2011,
• Tajemnice Warmii i Mazur. Historie jakich nie znajdziecie w internecie. Skarby, zagadki, legendy i fakty. Tomasz Sowiński, Olsztyn 2008,
• Historia szkoły/ oprac. Barbara Opała z Zespołem Redakcyjnym, Dobre Miasto, 2000,
• Szanujmy wspomnienia/ oprac. Anna Borowik, Barbara Opała, Spręcowo, 2010,

Osoby wyróżnione tytułem „Zasłużeni dla Dobrego Miasta”

• Siostra Zakonna Maria Doris Schenk
• Eugeniusz Sawczuk
• Aleksander Romejko
• Mieczysław Drankowicz
• Franciszka Koczan
• Mieczysław Waszkiel
• Helena Buczel
• Stanisław Brzeziński
• Jerzy Pióro
• Kazimierz Sołłohub
• Walenty Szewczyk
• Zygmunt Augustyn Reszka
• Kurt Jabłoński
• Stefan Charkiewicz
• Tadeusz Ślimak
• Franciszek Stanisław Siteń
• Alicja Teresa Siteń
• Zygmunt Suchenek
• Kazimierz Skupień
• Janina Ułanowska Lasikowska
• Mieczysław Tereba
• Wacław Okuniewicz
• Henryk Rebajno
• Mieczysław Winskiewicz
• Cezary Kościński
• Piotr Wysocki
• Teresa Naumowicz
• Adolf Żmijewski
• Jan Czyżyk
• Michał Lucjan Zarachowicz
• Władysław Rachwał
• Ks. Mieczysław Sznitowski


Sławne osoby związane z historią Dobrego Miasta

Henryk II Wogenap (zm. 9 kwietnia 1334) – biskup warmiński, założyciel Dobrego Miasta, kanonik i prepozyt kapituły warmińskiej. W dniu 26 grudnia 1329 nadał osadzie położonej pomiędzy ramionami rzeki Łyny prawa miejskie (wówczas: Guttstadt).

Jan Leo (ur. w Jezioranach w 1562 roku, zm. 18 stycznia 1635) – kanonik dobromiejski, autor Dziejów Prus (dzieło po raz pierwszy wydane zostało w Braniewie w 1725 roku). Epitafium ks. Jana Leo znajduje się w posadzce kościoła kolegiackiego w Dobrym Mieście.

Andrzej Chryzostom Załuski, (ur. 1650, zm. 12 maja 1711 w Dobrym Mieście) – kaznodzieja, tłumacz, kanclerz wielki koronny od 1703, biskup warmiński od 1699, płocki od 1692, kijowski od 1683.
W kolegiacie dobromiejskiej znajduje się, wykonane z czarnego i białego marmuru, epitafium biskupa Andrzeja Chryzostoma Załuskiego. Epitafium swojemu stryjowi ufundował Andrzej Stanisław Załuski, biskup krakowski.

Ignacy Błażej Krasicki (ur. 3 lutego 1735 w Dubiecku, zm. 14 marca 1801 w Berlinie) – biskup warmiński w latach 1767-1795, arcybiskup gnieźnieński od 1795, książę sambijski, hrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego, prezydent Trybunału Koronnego
w Lublinie w 1765, poeta, prozaik i publicysta, kawaler maltański zaszczycony Krzyżem Devotionis. Wybudowany w latach 1741 – 1743 w Smolajnach (gm. Dobre Miasto) pałac biskupów warmińskich, był ulubionym miejscem pobytu Ignacego Krasickiego. Obecnie w pałacu mieści się Zespół Szkół Rolniczych. Podczas obchodów 200. rocznicy śmierci biskupa Krasickiego nastąpiło uroczyste nadanie jego imienia szkole.

Friedrich Ernst Dorn (ur. 27 lipca 1848 roku w Dobrym Mieście, zm. 6 grudnia 1916 roku w Halle) – fizyk, zajmował się głównie badaniem zjawiska promieniotwórczości
i promieniami roentgena. W roku 1900 odkrył pierwiastek chemiczny radon – radioaktywną substancję emitowaną z radu. Zajmował się także doprecyzowywaniem elektrycznych jednostek miar, zwłaszcza pola magnetycznego Ziemi i jednostki rezystancji – oma (Ω).

Ks. Augustyn Józef Bludau (ur. 6 marca 1862 w Dobrym Mieście, zm. 9 lutego 1930 roku we Fromborku) – biskup warmiński, biblista, honorowy obywatel Dobrego Miasta. Interesował się historią Dobrego Miasta, a zwłaszcza historią mającej w nim swoją siedzibę kapituły kolegiackiej. Był autorem artykułu dotyczącego zniesienia kapituły
w roku 1811 Die Aufhebung des Kollegiatstiftes Guttstadt opublikowanego w „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands”, (1923).


Emil Meirowsky (ur. 9 marca 1876 roku w Dobrym Mieście, zm. 22 stycznia 1960 roku w wieku Nashville).
Zaliczany jest do grona najwybitniejszych dermatologów reprezentujących tzw. starą szkołę niemiecką. Był członkiem honorowym i członkiem korespondentem wielu europejskich dermatologicznych towarzystw naukowych. Prowadził badania m.in. nad powstawaniem melaniny oraz genetycznie uwarunkowanymi chorobami skóry.

Emil Rzeszutek (ur. 29 października 1940 w Ostrowach Tuszowskich, zm. 20 kwietnia 1997 w Olsztynie) – duchowny katolicki, rektor seminarium duchownego "Hosianum"
w Olsztynie, prepozyt kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście, kapelan Szpitala Miejskiego w Dobrym Mieście, kapelan Policji Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województwa olsztyńskiego.
Największym dziełem życia ks. Rzeszutka była odbudowa i renowacja budynków kolegiaty dobromiejskiej, oraz samego kościoła i znajdujących się w nim organów.
28 kwietnia 1998 r. Rada Miejska w Dobrym Mieście podjęła uchwałę o nadaniu dawnej ulicy Kościelnej (po wojnie stanowiącej część ul. Orła Białego), nazwy ul. Księdza Emila Rzeszutka.

Waldemar Milewicz (ur. 20 sierpnia 1956 roku w Dobrym Mieście, zm. 7 maja 2004 roku w Iraku) – dziennikarz i korespondent wojenny. Przygotowywał relacje z Zatoki Perskiej, Bliskiego Wschodu, Czeczenii, Bałkanów, Abchazji, Rwandy, Kambodży, Somalii, Etiopii i Iraku.
Został zastrzelony (wraz z operatorem Mounirem Bouamranem) 7 maja 2004 roku na drodze pod Bagdadem.
1 października 2009 r. Rada Miejska w Dobrym Mieście podjęła uchwałę w sprawie jednej z ulic Dobrego Miasta imienia Waldemara Milewicza.