<
 

Urząd


URZĄD MIEJSKI
11-040 Dobre Miasto
ul. Warszawska 14
Tel. 089 61 61 314
Fax. 089 61 61 443
e-mail: urzad.miasta@dobremiasto.com.pl
NIP: 739 - 384 - 58 - 14
REGON: 510743657
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na konto
GMINA  Dobre Miasto w banku:
WBS Oddział w Dobrym Mieście
nr rach. 71 8857 1041 3001 0000 2163 0001

Funkcję Burmistrza sprawuje Stanisław Grzegorz Trzaskowski


Funkcję Zastępcy Burmistrza sprawuje Beata Harań

Funkcję Sekretarza sprawuje  Magdalena Iwanek 

Funkcję Skarbnika sprawuje Ewa Wątróch