<
 

Sport

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji,

11-040 Dobre Miasto, ul. Olsztyńska 14,
Dyrektor: Zbigniew Wójcik, tel. 601476909

www.osir.dobremiasto.com.pl

Główna Księgowa Helena Chyczewska - Kubina, tel. 89 5334914

2. Basen „Na Fali” w Dobrym Mieście,

 ul. Garnizonowa 18, 11-040 Dobre Miasto, tel. 89 615 13 03, www.basen.dobremiasto.com.pl