<
 

STATYSTYKA LUDNOŚCI W GMINIE DOBRE MIASTO
Gmina Dobre Miasto według stanu na dzień 31.12.2008r. liczy 16380 mieszkańców, w tym w mieście 10791 na wsi 5589. Na terenie gminy zamieszkuje 8414 kobiet i 7966 mężczyzn.

Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi 3365, produkcyjnym 10711, poprodukcyjnym 2304.

Średnia wieku mieszkańców gminy wynosi 37,5 roku życia.

W ostatnich latach zanotowano spadek liczby mieszkańców naszej gminy. Sytuacja ta szczególnie dotyczy miasta, na wsi liczba ludności utrzymuje się od kilku lat na podobnym poziomie.

W 2008 roku urodziło się 186 dzieci.


Zarejestrowana liczba urodzeń na przełomie lat 1988-2008


! (kliknij aby powiększyć) !

Stan ludności w latach 2003-2008
MIASTO

! (kliknij aby powiększyć) !

Stan ludności w latach 2003-2008
WIEŚ


! (kliknij aby powiększyć) !

05-02-2009

Powrót